Instruktioner för PayPal

Då andelspriset kan vara så lågt som 30 kr, går det tyvärr inte att betala med bankkortet som ni kan ha kopplat till ert PayPal konto.

Det man måste göra då är att först göra en banköverföring till PayPal, kan ta 1-2 dagar innan det syns på ert konto:

 1. Logga in på ert PayPal konto.
 2. Välj fliken “Fyll på” och notera Bankgironummer samt ert unika Överförings-id.
 3. Gör en vanlig betalning via er bank, ange ert Överförings-id som meddelande.
 4. När pengarna väl har kommit in till PayPal finns två alternativ:

  Alternativ 1:

  Det enklaste och smidigaste – Köp direkt under respektive spelomgång direkt här på TravRank.se.

  Alternativ 2:

  Logga in på PayPal och välj “Överföra pengar“, ange team@travrank.se som e-postadress och belopp för antalet andelar.

  Kryssa för “Jag betalar varor eller tjänster“.

  I fältet ärende: Skriv “Andelsspel” samt spelform, travbana och datum, tex “Andelsspel V4 Mantorp 9/12”.

  I fältet meddelande: Skriv ert namn plus om ni vill lämna ett meddelande.

  Välj slutligen “Ingen leverans är nödvändig“.

  Klicka på “Betala och överföra“.

  Får strax därefter ett meddelande om att pengarna finns på kontot, ni är därmed med på vald spelomgång.

Regelverk:

 1. Man måste vara minst 18 år för att kunna delta.
 2. Köp av andelar skall ske senast en timme före första start av den aktuella spelomgången, om inget annat anges.
 3. Eventuell rest av lagkassan som inte används för den aktuella spelomgången, läggs på till nästföljande spelomgång som en gemensam pott.
 4. I det fall en spelomgång antingen blir inställd eller avbryts under pågående tävling efter lagt spel, är det enligt vad ATG själva kommer fram till enligt deras eget regelverk som gäller, ifall det blir återbetalning av lagd insats eller inte.

  I det fall återbetalning av lagd insats sker från ATG, läggs varje deltagares satsade andel på till nästföljande spelomgång och deltar därmed per automatik för den spelomgången, alternativt om önskemål finns för en annan spelomgång. Detta för att underlätta hanteringen och slippa onödiga kostnader – se punkt 6.

  Detsamma gäller för sånt som TravRank.se själv inte råder över, t.ex. på grund av problem med internet eller annat tekniskt strul.

 5. Eventuell utbetalning av vinst betalas ut via PayPal, kan ta ett par dagar innan det bokförs på ert eget PayPal konto, då vinsten först skall tas ut från ATG, för att därefter sättas in på PayPal kontot, för att sedan delas ut till respektive deltagare.
 6. I det fall vinsten överstiger minst det dubbla inlämningspriset, räknas 5% bort för att täcka bland annat kostnaderna för PayPals avgifter för varje överföring.
 7. Om man har valt att skicka pengarna manuellt (alternativ 2) istället för med hjälp av formuläret för respektive spelomgång (alternativ 1):

  Om det då inte heller går att utläsa vilken spelomgång köpet gäller för (t.ex: glömt att fylla i datum eller dag), utgår jag från att köpet gäller för den aktuella spelomgången.

 8. Som bekräftelse på inlämnat spel, skickas ett mail ut, med kuponglistan av dom inlämnade raderna, till alla som deltar i spelomgången.

  Mailutskicket sker strax efter inlämnandet av systemet, dock senast 5-10 min före första start.

  Läggs även strax därefter ut på hemsidan för respektive spelomgång, där resultatet även fylls på.

 

Ifall ni har kommit till denna sida, i stället för den valda spelomgången, inför ett kommande andelsspel. Beror det på att omgången inte har aktiverats ännu, görs normalt under söndagen före aktuell vecka.

 


,