Förberedelse inför hösten

Datum: 2014-06-16
Skrivet av: TravRank.se

Har påbörjat det gedigna arbetet med att analysera data från våra tidigare V75-omgångar, med den ranking som har tagits fram för Raketen och dess syskon.

Under det sista halvåret har jag tyckt att det har varit underligt att vi egentligen inte har fått bättre resultat, med tanke på att rankingen som har tagits fram är helt okej, då runt häften av halvårets V75-omgångar trots allt har gett mer än 30 000 kr för sju rätt. Det tycker jag faktiskt att vi borde ha kunnat prickat in några av.

Det är ju trots allt inte ofta som vinnande häst hamnar utanför sjätte rank (ca 13%), varav endast en procent av spelomgångarna hamnar vinnande häst lägre än tionde rank.

Med facit i hand då det har varit högre utdelning för sju rätt, har vi många gånger surt nog, missat med en eller två hästar som har legat nästa i rank.

Analysen är därmed i full gång, där jag i första skedet har börjat jämföra kvartal för kvartal, med resultatet över hela perioden.

Har dock redan börjat se ett mönster och kommer därmed försöka köra ett liknande upplägg som med Experimentet, fast med betydligt färre kuponger och med samma reduceringsform som tidigare för lagen, har ju visat sig fungera bra – gäller bara att pricka in minst en A-häst och var man bör gardera. Det är det jag hoppas att analysen skall hjälpa mig med att klura ut. Det är ju trots allt mycket slumpen som avgör i vissa lopp, kan jag bara få fram ett par bra mallar och försöka täcka upp så mycket det går, har jag stor förhoppning att våra röda siffror skall vända under hösten 🙂

Lite statistik över utdelningen för sju rätt under hela perioden, kommer även här försöka sätta en gräns för vilka summor vi skall jaga:

  • 15 procent av utdelningen för sju rätt har överstigit miljonen, varav knappt hälften har överstigit 4 miljoner.
  • 20 procent av utdelningen för sju rätt har hamnat mellan 100 000 och 500 000 kr.
  • 40 procent av utdelningen för sju rätt har gett lägre än 30 000 kr, varav ca 15 procent understigande 5 000 kr.
  • 25 procent av utdelningen för sju rätt har hamnat mellan 30 000 och 100 000 kr.

Med tanke på att endast 15 procent av alla spelomgångarna gav över miljonen, kommer jag nog att försöka fokusera mig mindre på den kategorin, även om det skulle vara roligt att få in en miljon eller mer till lagen, men tycker nog ändå att det är bättre att försöka få lagen att gå runt, i stället för att jaga större summor på längre sikt.

Det är mina tankar så här långt, hur som helst är målet att försöka pricka in 30 000-100 000 kr eller mer, i alla fall minst en gång i månaden. Tror att det lönar sig i längden att tänka så, nu gäller det som sagt bara att få till ett bra upplägg.

Har tagit beslutet att inte hålla igång Experimentet längre – känner att det har uppfyllt sin uppgift, kommer i stället försöka att implementera det som har varit bra i Raketen och dess syskon.

Alla Experimentets fem lag är därmed borttagna, kommer inte längre upp i laglistan på V75 Tillsammans.

Harry Boy lagen kommer på begäran ändå hållas igång under sommaren, två av medlemmarna har tagit på sig ansvaret, med första start på söndag efter midsommardagen (25 kr respektive 50 kr per andel).


,
Comments are closed.